لباس باریستا زنانه رنگ سفید مشکی

۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان

لباس باریستا زنانه رنگ سفید مشکی

لباس باریستا

همانطور قبلا نیز در باره آن صحبت کردیم لباس فرم اهمیت خاصی در هر شغل و جایگاهی دارد. هر مجموعه متناسب با هویت بصری خود و هم چنین در نظر گرفتن جایگاه‌های شغلی متفاوت از یونیفرم‌ه